STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Reference

V oboru podnikového poradenství působíme již více než deset let a za tuto dobu jsme realizovali řadu projektů. Nabízíme vám proto přehled našich nejzajímavějších zakázek, na kterých jsme se v minulosti podíleli.


Strategické řízení

Vanad 2000 a.s.     Vanad 2000 a.s. je výrobcem vysoce výkonných CNC strojů moderní konstrukce pro tvarové řezání plechů kyslíkem a nejmodernějšími plazmovými technologiemi současnosti.
V roce 2007 jsme v rámci poradenského projektu pomohli vlastníkům a managementu společnosti definovat rozvojovou strategii, která následně firmě pomohla udržet si dosavadní obrat a zisk i poté, co nejvýznamnější odběratel výrazně snížil svoje nákupy.

SIKO KOUPELNY a.s.     Společnost SIKO KOUPELNY a.s. je v současnosti největší specializovanou sítí prodejen v oboru vybavení koupelen, působící ve 40 prodejnách po celé ČR, ve kterých našlo uplatnění více než 500 zaměstnanců, s ročním obratem přesahujícím 2,5 miliardy Kč.
V roce 2002 ing. Radek Jonáš asistoval prof. Součkovi při tvorbě strategie společnosti a zpracovával finanční analýzu. Ze strategické analýzy vyplynula příležitost pro výraznou expanzi společnosti. Vedení firmy tuto strategii rozvoje podpořilo a realizace uvedené strategie pomohla společnosti výrazně posílit konkurenční pozici.


Dotační poradenství

VMV, spol. s r.o.     Společnost VMV, spol. s r.o. se specializuje na kusovou a malosériovou výrobu strojních dílů na konvenčních a CNC strojích, výrobu a montáž speciálních strojů, jejich dílů, přípravků, speciálního nářadí a měřidel.
V roce 2008 jsme ve spolupráci s vedením společnosti připravili projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 3 mil. Kč. Projekt byl úspěšný a firma obdržela dotaci ve výši 2,9 mil. Kč.

Šmeral Brno a.s.     Společnost Šmeral Brno a.s., založená v roce 1861, si dodnes zachovala své významné postavení v dodávkách pro automobilový, zemědělský a letecký průmysl a pro výrobu komunálního nářadí. Stroje se značkou Šmeral jsou známé v kovárnách a lisovnách ve více než 50 zemích všech světadílů.
V roce 2008 jsme pro společnost zpracovali studii proveditelnosti pro projekt z Operačního programu Inovace ve výši 180 mil. Kč týkající se inovace výroby. Společnost získala dotaci ve výši 72 mil. Kč.

UJP PRAHA a.s.     Společnost UJP PRAHA a.s. se orientuje na vysoce specializované strojírenství s použitím vlastních špičkových technologií, které neustále vyvíjí a zlepšuje. Díky dlouhodobému a úspěšně rozvíjenému vlastnímu výzkumu a vývoji jsou její služby i výrobky v daném oboru neustále na špičce.
Pro společnost jsme zpracovávali studii proveditelnosti týkající se technologického vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu. Studie proveditelnosti, která projekt doporučila k realizaci, byla velmi dobře hodnocena ekonomickým odborem Magistrátu města Praha a projekt byl proto podpořen dotací ve výši 50 % rozpočtových výdajů.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR     Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Je největším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR a spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi i institucemi.
V roce 2005 jsme pro Krajskou radu zdravotně postižených Vysočina zpracovávali studii proveditelnosti týkající se centra koordinace pomoci postiženým pro zlepšení kvality života zdravotně postižených a jejich plnou integraci do běžného života. Studie proveditelnosti prokázala životaschopnost projektu a doporučila projekt k realizaci.

Staalboek s.r.o.     Staalboek vznikl roku 1885 jako „Van der Heijden„ v holandském Eindhovenu. V roce 1992 byla společnost převzata investorskou skupinou a dále vedena jako „Van der Heijden Staalboek". Od roku 1993 působí v Česká republice, od roku 1997 v Jihlavě jako Staalboek s.r.o. Patří k výrobcům veškerých druhů knih vzorků podlahových krytin, čalounických látek a okenních dekorací.
Pro společnost jsme v roce 2005 zpracovali projekt inovace a rozšíření výrobních technologií v celkové částce téměř 10 mil. Kč. Projekt pro velký počet zájemců v daném programu bohužel podpořen nebyl, i když splnil všechna potřebná kriteria.

Ledeč nad Sázavou     Ledeč nad Sázavou se rozkládá na obou březích řeky Sázavy a je zmiňována již ve 12. století. V polovině 15. století byla Ledeč nad Sázavou povýšena na město.
Pro městský úřad jsme v roce 2004 v rámci opatření SROP Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech zpracovávali studii proveditelnosti zabývající se projektovým záměrem metropolitní sítě LeNet. Celkové projektové náklady dosahovaly výše téměř 4 mil. Kč a studie proveditelnosti doporučila projekt k realizaci. Projekt byl schválen a získal podporu ve výši 2 mil. Kč.

TKZ Polná, spol. s r.o.     Společnost TKZ Polná, spol. s r.o. je renomovaným českým výrobcem stavebního a nábytkového kování. Svým širokým záběrem sortimentu dokáže uspokojit zákazníky z řad velkoobchodů až po drobné podnikatele. Společnost zaměstnává v současné době cca 160 zaměstnanců. TKZ Polná je členem sdružení MEZA, které je součástí evropské asociace ARGE - výrobců zámků a stavebního kování.
Pro společnost jsme v roce 2004 zpracovávali projekt týkající se zvýšení konkurenceschopnosti závěsů TRIO. Celková výše investice přesáhla 14 mil. Kč a projekt byl v operačním programu Rozvoj I podpořen dotací ve výši 7 mil. Kč.

Brück AM, spol. s r.o.     Společnost Brück AM, spol. s r.o. vyrábí především ložiskové kroužky, které jsou součástí větrných elektráren, otočí a převodovek. Jejími nejvýznamnějšími zákazníky jsou firmy IMO, Liebherr a SKF.
S naší pomocí připravila společnost v roce 2004 projekt týkající se investice do CNC obráběcího a vrtacího centra ve výši 60 mil. Kč. Tento projekt nebyl z důvodu velkého množství žadatelů podpořen. Proto jsme v roce 2006 pro společnost zpracovali další projekt z Operačního programu Rozvoj II týkající se tepelného zpracování oceli ve výši 25,5 mil. Kč. Společnost získala dotaci ve výši 12,2 mil. Kč.

DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.     Firma DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. byla založena v roce 1992 a započala výrobu v pronajaté hale, kterou vlastními silami rekonstruovala. Dnes patří mezi nejvýznamnější výrobce plastových oken a dveří s vlastním výrobním areálem.
Pro společnost jsme v roce 2004 zpracovali projekt modernizace výroby oken. Výše investice činila téměř 20 mil. Kč a projekt byl v rámci programu Rozvoj I podpořen dotací ve výši 10 mil. Kč.

PRIBINA, spol. s r.o.     PRIBINA, spol. s r.o. je v současné době moderní společností, která roste na pevných základech již od roku 1923. Na trhu je známá bohatou škálou značkových výrobků mléčných a sýrových specialit. Kdo by neznal smetanový krém Pribináček, sýry typu camembert se značkou Král Sýrů - Hermelín, tavené sýry značky Pribina a další.
V roce 2002 jsme pro společnost v rámci předvstupního programu SAPARD zpracovávali projekt modernizace výrobní linky na výrobu smetanového krému ve výši 21 mil. Kč. V roce 2003 následoval další projekt modernizace výroby plísňových sýrů v hodnotě 11 mil. Kč. Celková dotace obou projektů činila v součtu 16 mil. Kč.

HAMÉ s.r.o.     HAMÉ s.r.o. je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin. K výrobním aktivitám společnosti patří zpracování masa, rajčatového protlaku, zeleniny a ovoce. HAMÉ je výrobcem s nejširší nabídkou paštik, hotových jídel, masových konzerv, sterilované zeleniny, zeleninových salátů, kečupů, omáček, marmelád, džemů, kompotů, kojenecké stravy a bagetového programu. Do sortimentu HAMÉ patří i řada chlazených masových, zeleninových a ovocných výrobků.
Pro společnost jsme v roce 2002 zpracovávali v rámci předvstupního programu SAPARD projekt modernizace výrobního zařízení v hodnotě 120 mil. Kč. Projekt byl podpořen dotací ve výši 20 mil. Kč.

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy     Zemědělské obchodní družstvo Potěhy je klasickým zemědělských podnikem s kombinovanou zemědělskou výrobou a se zemědělstvím souvisejícími činnostmi. Činnost a pozice současného družstva průběžně navazuje na původní podnik založený v roce 1950.
Pro družstvo jsme zpracovali několik projektů. V roce 2002 projekt systému jednotné klasifikace jatečně opracovaných těl ve výši téměř 0,5 mil. Kč, v roce 2004 projekt rekonstrukce a modernizace stáje pro březí prasnice ve výši 2,5 mil. Kč, v roce 2005 projekt nákupu rozmetadla hnoje ve výši 1,6 mil. Kč, v roce 2006 projekt dostavby posklizňové linky ve výši 37 mil. Kč a v roce 2008 projekt opravy pevných polních hnojišť ve výši téměř 10 mil. Kč. Všechny projekty byly podpořeny dotací ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.