STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Náš tým

Jsme tým nezávislých profesionálů. Naši pracovníci vám poskytnou kompletní poradenskou podporu v oblasti tvorby strategie, strategického a finančního řízení nebo dotačních projektů. Jsme připraveni vám pomoci i s řešením dalších problémů, se kterými se při své každodenní podnikatelské praxi setkáváte. Neváhejte nás kontaktovat.

Profil klíčových pracovníků

Radek Jonáš

Ing. Radek Jonáš
manažer projektu, strategické a finanční poradenství
E-mail: jonas@strateg.cz

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity Brno, obor obchodní podnikání a Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické Praha, obor management podnikové sféry a veřejných služeb.

Svoji diplomovou práci zpracoval na téma Návrh softwarového řešení na podporu tvorby strategie firmy u vedoucího práce prof. ing. Františka Kováře, CSc. Oponentem práce byl prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

Absolvoval certifikovaný trénink poradců pro malé a střední podniky C3 Growth, který byl připraven ve spolupráci s Czechinvest na základě celosvětově využívaného know-how přední světové poradenské společnosti GFA Consulting Group.

Spoluautor knih:

  • Informatika v cestovním ruchu (GAUDEAMUS 1996)
  • Využití počítačů v cestovním ruchu (Grada 1998)
  • Účtujeme v POHODĚ podvojné účetnictví (STORMWARE 1999-2003)

V rámci své profesní praxe působil jako člen středního a vrcholového managementu v několika středně velkých společnostech, kde měl na starosti především strategii rozvoje a finanční řízení.

Zaměřuje se na poradenství v oblasti strategického a finančního řízení, zejména na oblast tvorby strategie a vytváření systémů finančního řízení, využívání podnikových dat a systémů business inteligence pro řízení. Zajímá ho rovněž zpracování ekonomických a finančních analýz a hledání cest k budoucímu rozvoji firmy.

Jeho biografie je zařazena v prestižní encyklopedii Who is...(v České republice).


Vojtěch Rosický

Ing. Vojtěch Rosický
dotační poradenství
E-mail: rosicky@strateg.cz

Vystudoval provozní fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně.

Působil v řídící pozice na různých úrovních od vedení úseků až po funkci předsedy představenstva a výkonného ředitele zemědělské společnosti. Realizoval řadu rozvojových a investičních projektů. Má praktické zkušenosti z realizace investičních projektů v bytové výstavbě i praktické znalosti v realitní činnosti.

V současné době se zaměřuje na poradenství v oblasti čerpání dotací z EU. Má za sebou praktickou přípravu mnoha projektových záměrů z různých fondů EU. Od předvstupního fondu Sapard přes OPPI Rozvoj, Inovace, Školící střediska, Rozvoj venkova až po OP LZZ.


Luděk Vavrda

Luděk Vavrda
daňové poradenství
E-mail: vavrda@strateg.cz

Od roku 2004 působí jako samostatný daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 3924. Vedení účetnictví a daňové evidence se však věnuje již od roku 1994.

Společně se svými spolupracovníky zajišťuje externě komplexní vedení účetnictví, zpracování mezd, ekonomické a daňové poradenství malým a středním firmám. Své služby poskytuje podnikatelským subjektům z různých oborů činnosti, od obchodních firem, poskytovatelů služeb až po zemědělské společnosti nebo stavební firmy. Jeho klientelu tvoří i několik neziskových organizací, díky nimž získal zkušenosti i v oblasti vedení účetnictví a zdanění těchto subjektů a to včetně vyúčtování poskytnutých dotací a grantů.

Od roku 2001 je externím konzultantem při vývoji software TAX - uceleného programu na zpracování daňových přiznání.


Milan Havlík

Ing. Milan Havlík
marketingové poradenství a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
E-mail: havlik@strateg.cz

Vystudoval Fakultu řízení, obor Systémové inženýrství (oblast řízení společností) Vysoké školy ekonomické v Praze. Měl možnost studovat pod vedením např. L .Vodáčka (management), J. Kubů (řídící systémy), R. Drechslera (analýza systémů) a řady dalších uznávaných odborníků.

V rámci své profesní praxe působil jako člen vrcholového a středního managementu v několika velkých a středně velkých společnostech, kde měl na starosti především strategii rozvoje, marketing a řízení společnosti. V posledních letech působil jako projektový manager.

Zaměřuje se především na oblast marketingu od počáteční implementace pro korekci fungování již zavedených marketingových systémů, řízení a práce na marketingových projektech. Druhou důležitou oblastí jeho zájmu je analýza řídícího systému společnosti až po posouzení výkonnosti jednotlivce.


Josef Jenčo

Ing. Josef Jenčo
projektový manažer, start-ups
E-mail: jenco@strateg.cz

Vystudoval Management podnikové sféry Vysoké školy ekonomické v Praze a svoji diplomovou práci zpracoval na téma Krizový management.

V rámci své profesní praxe mimo jiné působil jako vedoucí controllingu ve velké výrobní společnosti a byl zodpovědný za tvorbu finančního plánu, za identifikaci „úzkých míst“ a návrhy na jejich odstranění a za tvorbu prognóz a predikcí.

Jako jednatel a ekonomický ředitel ve středně velké obchodní společnosti se věnoval akvizicím, due dilligence, jednání s bankami, tvorbě finančních modelů a byl zodpovědný za daňové a účetní procesy.

V současné době připravuje vlastní start-upový projekt z oblasti výroby.

Hovoří německy a anglicky a také vedl přednášky pro Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a pro Point Consulting.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.


Kontaktujte nás a využijte naši bezplatnou konzultaci, abyste zjistili, zdali pro Vás budou naše služby přínosem.