STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt


Kontaktní formulář


Hledáte nějakou informaci nebo řešíte nějaké téma ohledně obecného řízení firmy, strategického či finančního řízení, byznys modelu či něčeho, co souvisí s podnikámím?

Napište nám svůj dotaz, nezávaznou poptávku nebo tip na vylepšení. Pokud uvedete kontaktní údaje, určitě se Vám ozveme hned, jak to bude možné.

Zeptat se nás můžete i na to, jak můžete využít naši bezplatnou konzultaci, nebo jak Vám můžeme pomoci s řešením Vašich otázek. Případně přímo zadejte své požadavky na naše poradenské služby do poptávkového formuláře a my Vám zdarma zašleme nabídku za férovou cenu.


Formulář pro zadání Vašeho dotazu

  


  


  


  


  


  

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých firmě Ing. Radek Jonáš jako správci osobních údajů, v rozsahu dle vyplněných polí formuláře, shromažďovaných v souvislosti se zasíláním obchodních informací a sdělení (tj. k email marketingu – včetně kontaktování a správy mých preferencí) ve formě marketingových materiálů a pozvánek ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že zasílání obchodních sdělení mohu odmítnout zasláním příslušné žádosti na adresu: info@strateg.cz
Správce a zpracovatel osobních údajů: Ing. Radek Jonáš, 4364/7, 58601 Jihlava, IČ: 676 06 601
Příjemci osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny oprávněným spolupracovníkům správce a zpracovatele osobních údajů. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány: Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období Vás správce může kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou Vaše osobní údaje trvale vymazány. Správce osobních údajů je však oprávněn ponechat si Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy.
Souhlas je udělen dobrovolně, avšak zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Pokud souhlas neudělíte nebo pokud budete žádat o vymazání osobních údajů nebo vezmete svůj souhlas zpět, bude to znamenat, že správce Vás nebude moci zahrnout do svých marketingových nebo propagačních činností nebo Vám zasílat jakékoliv informační materiály či nabídky.
Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat po správci osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo souhlas odvolat a právo obdržet kopii osobních údajů. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: info@strateg.cz. Máte rovněž právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  


  

     

Chcete-li nás kontaktovat telefonicky, volejte číslo +420 602 564 776, abyste se rovnou dozvěděli, jak Vám můžeme pomoci. Pokud máte zájem o další informace proč využít služeb poradce či ohledně poradenské práce, ceny nebo etického kodexu poradce, přečtěte si následující stránku.

Jsme připraveni Vám pomoci

 • se zakládáním živnosti nebo obchodní společnosti,
 • se zpracováním a posouzením podnikatelského záměru,
 • se získáváním finančních zdrojů od bankovních domů či soukromých investorů,
 • se získáváním dotací a podpor z českých a mezinárodních zdrojů,
 • s návrhem organizace a struktury firmy,
 • se strategickým plánováním rozvoje firmy,
 • se zvyšováním tržeb,
 • s posouzením finančního zdraví firmy včetně návrhu opatření ke zlepšení finanční situace Vaší firmy,
 • s řízením nákladů a redukcí neopodstatněných nákladů,
 • s překonáním krize tak, aby následky byly co nejmenší,
 • s řadou dalších problémů.

Kontaktujte nás a informujte se, jak Vám můžeme pomoci.


Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.


Kontaktujte nás a využijte naši bezplatnou konzultaci, abyste zjistili, zdali pro Vás budou naše služby přínosem.