STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt


Proč využít služeb poradce?

V dnešní turbulentní době se podmínky podnikání velmi rychle mění a každý řídící pracovník se může setkat s problémy, jejichž řešení vyžaduje speciální odborné znalosti.

Nemá-li firma vlastní pracovníky schopné ujmout se řešení problému s výraznou vyhlídkou na úspěch, je vhodné požádat o pomoc profesionálního poradce, který problém vyřeší s velkou pravděpodobností rychleji a levněji než vlastní pracovník, jenž postupuje metodou pokusu a omylu.

Vývoj nových pracovních postupů, metod a analýz jde zejména v poslední době značně rychle kupředu, a firma, která se chce na trhu udržet či se stát jeho lídrem, by se neměla obávat najmout si poradce, kdykoli to pro ni bude výhodné. Využívání profesionálních poradců by se mělo stát samozřejmostí, stejně jako využívání odborných služeb lékařů, právníků nebo třeba automechaniků.

Služba

Podstatou poradenské práce je navrhovat pro zákazníky individuální řešení jejich konkrétních problémů.

Abychom mohli výše uvedený záměr splnit k zákazníkově spokojenosti, je velmi důležité na osobní schůzce spolu se zákazníkem řádně prodiskutovat právě jeho cíle a požadavky. Na základě této rozmluvy se se zákazníkem domluvíme, jestli je vhodné poradenskou službu využít a jak budeme dále pokračovat. Ukáže-li se využití poradce jako vhodné, provedeme rozbor situace, na jehož základě zákazníkovi navrhneme optimální řešení jeho problému. Zároveň mu vysvětlíme, jakým způsobem jsme k uvedenému výsledku dospěli a proč se domníváme, že je pro něj navržené řešení nejvhodnější.

Cena

Dle naší zkušenosti se někteří zákaznici obávají, zdali si mohou profesionálního poradce dovolit a zdali to pro ně bude výhodné. Proto, aby se mohl zákazník správně rozhodnout, zda poradenské služby využije, poskytujeme první konzultaci, která trvá cirka 30 minut, v rámci Jihlavy zdarma. Tato konzultace, na níž představíme možnosti spolupráce, zákazníka k ničemu nezavazuje a jen on sám určí, zdali budeme spolupracovat.

Na základě požadavků zákazníka stanovíme i cenu služby. Vždy se snažíme, aby se cena naší služby odvíjela od přínosu, který zákazník získá (tzv. "success fee"). Například jako procento z navýšení tržeb. Požadavky každého našeho zákazníka jsou trochu jiné, a proto ke každému zákazníkovo přistupujeme individuálně. To je také důvodem, proč nemůžeme uvést hodinovou sazbu naší služby přímo na našich internetových stránkách. Cenu služby můžeme stanovit až poté, kdy si se zákazníkem ujasníme všechny jeho požadavky.

Etický kodex


Naše mise

Pomáháme našim zákazníkům růst tím, že zvyšujeme hodnotu a výkon jejich firem.


Jestliže Vás naše služby zaujaly, kontaktujte nás a informujte se, jak Vám můžeme pomoci.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.